Oslavy jara na Konstantinolázeňsku

Oslavte společně s aktivními spolky v regionu Konstantinolázeňsko příchod jara. Každý rok o Velikonoční neděli je pro vás na více místech připraven různorodý program.

Oslavy jara 2017

Opět na Velikonoční neděli, letos již popáté, se v areálu Dvora Krasíkova a v Bezdružicích na nádraží uskuteční Oslavy jara na Konstantinolázeňku!

CO SE CHYSTÁ NA DVOŘE KRASÍKOV:

Zde na vás budou opět čekat kozy a kůzlata, která v tento den zase s vaší pomocí vypustíme po zimě do venkovních výběhů. Ve dvou skupinách - doplední a odpolední! Koz i kůzlat už máme víc a také jsme vyslyšeli přání, aby se tento zážitek dostal i na odpolední návštěvníky našeho areálu. :)

Samozřejmostí bude i tradiční minijarmark řemeslných výrobků, dílničky pro děti, pletení pomlázek, výroba řehtaček a k tomu stylové občerstvení. Vše svými hudebními vstupy doplní Domažlická dudácká muzika.

Program:
10:00 - otevření areálu návštěvníkům
11:00 - první vypouštění kůzlat a koz do výběhu
14:00 - druhé vypouštění kůzlat a koz do výběhu
16:30 - začneme zhruba balit :)

CO SE CHYSTÁ V BEZDRUŽICÍCH NA NÁDRAŽÍ:

V Bezdružicích na nádraží čeká návštěvníky možnost prohlídky Železničního muzea Bezdružické lokálky a četnické stanice s četníkem ve službě. Nahlédnout bude možné také do výtopny.
V neposlední řadě vás povozí historický motoráček Hurvínek z komedie Slunce, seno a pár facek. První spoj pojede do Pňovan a zpět, ostatní pak do Kokašic a zpět.
Žaludky příchozích nasytí stylové občerstvení - kotlíková polévka, pečení špekáčků na ohni, velikonoční zelené pivo Chodovar a nějaká ta grilovaná specialita. Uvaříme vám i kávu. Chybět nemůže nějaká ta maličkost pro děti. A pro ně také soutěže. Celkově se můžete těšit na únik ze všedních starostí do pohodové až rodinné atmosféry. V případě chladného počasí bude připravena útulně vytopená čekárna a nějaké to pití pro dospělé. Pro děti čaj. Pro turisty chtivé pohybu je připraven Pochod za mašinkou do Bezdružic, aneb letos z Bezdružic na Dvůr Krasíkov a zpět do Bezdružic :)

Těšíme se na vaši návštěvu a na jaro! Krasíkovští a Bezdružičtí

 
Nahoru
 
 
Sdílet na: